World Toilet Day´19th of November

We raise awareness of the World Toilet Day.

 

2.4 billion people around the world lack access to adequate toilet solution. Separett has been apart of making sure that over 1000 families have had real toilets installed in their homes. Just last year Separett donated over 200 toilets for X-runner in Lima, Peru. This gave families the opportunity to improve their lives and reduce vulnerability and gave them a security . The risk of getting sick from coliforms has been reduced, flies and other insects has become fewer and no bad smell due to feces. A small step in the right direction!
Read and see what you can-do to help in:
X-runner  http://www.xrunner-venture.com/
UN.org http://www.un.org/en/events/toiletday/


2,4 miljarder människor runt om i världen saknar tillgång till en adekvat toalettlösning. Separett har varit med och sett till att över 1000 familjer fått riktiga toaletter i sina hem. Bara förra året skänkte Separett över 200 toaletter till X-runner i Lima, Peru. Detta gav familjer möjlighet att förbättra sina liv och minska sin utsatthet och känna en trygghet. Risken för att bli sjuk av kolibakterier har minskat, flugor och andra insekter har blivit färre och ingen dålig lukt p.g.a. avföring sprids. Ett litet steg i rätt riktning!
Läs mer och se vad du kan göra för att hjälpa till på:

X-runner  http://www.xrunner-venture.com/
UN.org http://www.un.org/en/events/toiletday/