60417 - Latrinkärl med lock

 

Till Torp-Isak

Volym: 30 l

Find nearest dealer